ikona grupy króliczki

Ile nas jest?

Dziewczynek 51%
Chłopców 49%

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie III

                   Maj

Tematy kompleksowe:

 1. Nowinki w wiejskiego podwórka (I5, I6, I8, IV1, IV2, IV4, IV5, IV7, IV8, IV9, IV11, IV14, IV15, IV18)
 2. Wiosna na łące (I5, I6, I8, III5, III8, IV1, IV2, IV4, IV5, IV7, IV8, IV9, IV11, IV12, IV15, IV18)
 3. Poznajemy różne zawody (I5, I7, I8, I9, II1, II10, IV1, IV2, IV4, IV5, IV7, IV8, IV9, IV11, IV12, IV13, IV15, IV18, IV20)
 4. Nasi kochani rodzice (I5, I7, I8, II1, III3, III8, IV2, IV4, IV5, IV7, IV8, IV9, IV11, IV15, IV18)

Ad.1 Dziecko…

 • rozpoznaje i nazywa zwierzęta mieszkające na wsi,
 • naśladuje głosy i ruchy zwierząt z wiejskiego podwórka,
 • tworzy rodziny zwierząt, prawidłowo nazywa ich członków,
 • wymienia produkty pochodzące od zwierząt,
 • wymienia nazwy domów wybranych zwierząt,
 • posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 10,
 • rozwija mowę,
 • współpracuje w zespole,
 • porusza się rytmicznie przy muzyce,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,

Ad.2 Dziecko…

 • zapoznaje się z cyklem rozwojowym żaby,
 • rozwiązuje zagadki dotyczące mieszkańców łąki,
 • wyjaśnia znaczenie pszczół i mrówek dla przyrody,
 • omawia cykl rozwojowy motyla,
 • rozwija umiejętność współpracy w zespole,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • wypowiada się zdaniami rozwiniętymi,
 • rytmicznie porusza się przy muzyce,
 • wyjaśnia znaczenie barwy ochronnej dla zwierząt,
 • kulturalnie odnosi się do kolegów i koleżanek.

 

Ad.3 Dziecko…

 • rozpoznaje osoby wykonujące określone zawody,
 • wyjaśnia znaczenie pracy jednych osób dla drugich,
 • zapoznaje się z pracą krawcowej,

 

 • rozwija sprawność fizyczną,
 • wypowiada się na temat pracy ogrodnika,
 • porusza się rytmicznie przy muzyce,
 • zapoznaje się z etapami powstawania chleba,
 • wymienia przedmioty przyciągane przez magnes
 • wypowiada się na temat zawodu jaki chciałoby wykonywać w przyszłości.

 

Ad.4 Dziecko…

 • wypowiada się na temat swoich rodziców,
 • rozwiązuje zagadki,
 • wypowiada się na temat spędzania czasu wolnego z rodzicami,
 • omawia wygląd swojej mamy,
 • opowiada o swoim tacie,
 • liczy w zakresie 10,
 • wykonuje pracę plastyczną,
 • prezentuje przygotowany program artystyczny,
 • Recytuje wiersz,
 • Uczestniczy we wspólnych zabawach ruchowych,
 • Aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

 

 

 

 

 

 

Opracowały:

Dominika Mazurewicz-Świątek

Danuta Grabowska-Loch

Zielony dom
muzyka: Monika Gromek, Michał Jóźwiak, słowa: Arleta Niciewicz-Tarach
1. Rekin mieszka w oceanie,
pszczoły dbają o swój ul,
dzięcioł w dziupli ma mieszkanie,
na sawannie lew to król!
Na planecie naszej – Ziemi
Ty też miejsce swoje masz…
I to nigdy się nie zmieni,
jeśli dobrze o nią dbasz!
Ref. O nasz wspólny dom zadbamy!
Będzie miał zielone ściany,
bo znajdziemy zawsze czas,
by posprzątać razem las!
Nad szumiącą, czystą rzeką
sam zrozumiesz, co jest „eko”!
Z ekologią za pan brat,
taki piękny jest nasz świat!
2. Jak się troszczyć o przyrodę?
Nic trudnego, przecież wiesz!
Oszczędzajmy prąd i wodę,
segregujmy śmiecie też…
Z auta wskoczmy na rowery,
by spalinom krzyknąć: „stop”!
I zadbajmy o maniery
wobec Ziemi cały rok!
Na planecie naszej – Ziemi
Ty też miejsce swoje masz…
I to nigdy się nie zmieni,
jeśli dobrze o nią dbasz!
Ref. O nasz wspólny dom zadbamy!..

Colors

Blue! I see something blue.

Blue! I see something blue

Blue, blue, blue, blue, I see something blue.

Find something blue.

Yellow! I see something yellow.

Yellow! I see something yellow.

Yellow, yellow, I see something yellow.

Find something yellow.

Red!……..

Purple!….

Blue, yellow, red, purple !

I see colors everywhere!

Jak wygląda nasz dzień?

TAKIE MAMY PLANY!

22.04 Dzień Ziemi
04.05 Dzień Strażaka
20.05

Światowy dzień pszczół

kwiecień/maj

   Rodzinna wystawa plastyczna pt. „Witaj wiosno”!